Heroiam slava

22 mars
Rapport från Gammalsvenskby
Gammalsvenskby ligger i frontzonen. Byn befriades från den ryska ockupationsmakten i november, menterrorbombas sedan dess från andra sidan floden Dnipro. De sista två dygnen berättar byborna att det varit stilla, med färre bombningar.
Våren är på gång med varmare dagar, med upp till 15 grader dagtid, men på nätterna är det ännu kallt. Det finns ingen el och prognosen att få tillbaka elen ser mörk ut. Det lär ta månader.
På grund av terrorbombningarna går det inte att inleda något vårbruk. Normalt brukar potatisen sättas kring den 8 mars.
Flera män från byn är inkallade i till Ukrainas försvar. En man från byn dödades i förrgår vid fronten i Bachmut. Våra tankar går till hans familj.
Tack alla bidrag som fortsätter komma in till Gammalsvenskby i denna tuffa tid. byborna är mycket tacksamma för att vi inte glömmer dem.
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini! Heroiam slava!

March 22
Report from Gammalsvenskby
Gammalsvenskby is in the front zone. The village was liberated from the Russian occupying power in November, and has since been terror bombed from across the Dnipro River. For the last two days, the villagers say that it has been quiet, with fewer bombings.
Spring is underway with warmer days, with up to 15 degrees during the day, but at night it is still cold. There is no electricity and the prognosis for getting the electricity back looks bleak. It will take months.
Due to the terrorist bombings, it is not possible to start any spring farming. Normally, potatoes are planted around March 8.
Several men from the village are called up for the defense of Ukraine. A man from the village was killed the day before yesterday at the front in Bachmut. Our thoughts go out to his family.
Thank you to all the contributions that continue to come in to Gammalsvenskby in this tough time. the villagers are very grateful that we don’t forget them.
Together we are strong!

Vår i byn. arkivbild. Foto: Sofia Hoas