Tack för alla bidrag som hjälper oss hjälpa!

26 mars
Rapport från Gammalsvenskby. Läget i byn är mycket svårt.
Det har varit lite varmare dagtid, med upp till 18 grader, men är fortsatt kall på nätterna.


Ryska armén fortsätter terrorbomba byn med artilleri och drönare, vilket gör det mycket svårt att röra sig och att leva i byn. De skjuter på bilar och människor. I regionstaden Berislav, som ligger en mil från byn, sköt Ukrainas polis ner 5 ryska drönare.


Det är c:a 400 invånare kvar, främst äldre som har svårt att flytta på sig och de som är kvar för att hjälpa sina nära och kära. Det är mycket svårt att leva under dessa förutsättningar, när det blir livsfarligt bara för att gå att hämta vatten. De som lämnat har blivit tvungna att sälja eller slakta sina djur.
Det är också mycket illavarslande att byborna inte kan komma igång med något vårbruk. Många lever på självhushåll och odlar eller jobbar med potatis och morötter för sin försörjning. Utan inkomster är det svår att klara sig. Så många kommer behöva hjälp lång tid framöver.


Tack för alla generösa pengagåvor, stora som små som fortsätter komma in. Vi hinner inte tacka er personligen, men vi är oerhört tacksamma! Med er hjälp kan vi fortsätta hjälpa. Hjälpen är anpassad efter bybornas behov och alla pengar i krigsinsamlingen går till direkt hjälp.


Vi har sedan befrielsen från den ryska ockupationsmakten den 11 november, levererat 3 transportbilar, 30 elverk, 150 kaminer, 150 ton träbriketter, vattenpumpbyggplast för reparationer, mediciner, sjukvårdsutrustning, värmeljus, pannlampor och batterier till de flesta hushåll.

Vi är många som jobbar ideellt både här i Sverige och på plats i Ukraina. Och vi har samarbetat med flera organisationer som Blågula bilen, Direct Ukraine, Operation Aid m.fl.


Och vi fortsätter.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


March 26
Report from Gammalsvenskby. The situation in the village is very difficult.
It has been a little warmer during the day, with up to 18 degrees, but is still cold at night.
The Russian army continues to terror bomb the village with artillery and drones, making it very difficult to move and live in the village. They shoot at cars and people. In the regional town of Berislav, which is one mile from the village, Ukrainian police shot down 5 Russian drones.
There are about 400 residents left, mainly elderly people who find it difficult to move and those who remain to help their loved ones. It is very difficult to live under these conditions, when it becomes life-threatening just to go get water. Those who left have been forced to sell or slaughter their animals.
It is also very ominous that the villagers cannot start any spring farming. Many live independently and grow or work with potatoes and carrots for their livelihood. Without income, it is difficult to get by. So many will need help for a long time to come.
Thank you for all the generous monetary donations, large and small, that continue to come in. We don’t have time to thank you personally, but we are extremely grateful! With your help, we can continue to help. The aid is adapted to the needs of the villagers and all money in the war collection goes to direct aid.
Since the liberation from the Russian occupying power on November 11, we have delivered 3 transport trucks, 30 power plants, 150 stoves, 150 tons of wood briquettes, water pump construction plastic for repairs, medicines, medical equipment, heat candles, headlamps and batteries to most households. There are many of us who work voluntarily both here in Sweden and on site in Ukraine. And we have collaborated with several organizations such as Blue Yellow Car, Direct Ukraine, Operation Aid and others.
And we continue.
Together we are strong!

Två av våra modiga volontärer. Sven Bjerlestam lämnar över nycklarna till Nina Knutas. Sven körde ner bilen från Gotland till Ukraina för att användas till persontransporter i byn.