Kallt att bo i potatiskällare

30 mars
Rapport från Gammalsvenskby. Det är åter rått och kallat i byn och bara några plusgrader.
Ryska armén fortsätter sina terrorbombningar med stridvagnseld från andra sida floden och bombar med drönare. Många hus är skadade. Det är c:a 400 invånare kvar i byn, främst äldre som har svårt att flytta på sig och de som är kvar för att hjälpa sina nära och kära.

Vår chaufför Viktor fortsätter köra ner träbriketter, då byborna som är kvar i byn och de som flytt till grannbyar fortsatt behöver elda. De tar skydd i sina potatiskällare. Vi har nu levererat 150 ton och fortsätter med 50 ton till. Grannbyarna har inte heller el eller vatten. Men de beskjuts inte lika mycket.

Vi har två hjälpsändningar på gång från Sverige. Den första går iväg från Gotland imorgon med Janne Ullberg som chaufför. Han ska då köra ner en familj som flydde till Gotland för et år sedan, men som nu vill återvända till sina män och söner. Nästa hjälpsändning går iväg med Sven från Skåne efter påsk, med elverk, byggplast och presenningar samt medicin som köps in i Ukraina.

Det går inte att göra något som helst vårbruk, vilket många lever på. Utan inkomster är det svår att klara sig. Så byborna kommer behöva hjälp lång tid framöver.


Tack för alla generösa pengagåvor, stora som små som fortsätter komma in. Med er hjälp kan vi fortsätta hjälpa. Hjälpen är anpassad efter bybornas behov och alla pengar i krigsinsamlingen går till direkt hjälp.


Vi har tack vare er hittills kunna levererat 3 transportbilar, 30 elverk, 150 kaminer, 150 ton träbriketter, vattenpumpbyggplast för reparationer, mediciner, sjukvårdsutrustning, värmeljus, pannlampor och batterier till de flesta hushåll. Vi är många som jobbar ideellt både här i Sverige och på plats i Ukraina. Och vi har samarbetat med flera organisationer.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

March 30
Report from Gammalsvenskby. It is again raw and cold in the village and only a few plus degrees.
The Russian army continues its terror bombings with tank fire from across the river and bombing with drones. Many houses are damaged. There are about 400 residents left in the village, mainly elderly people who find it difficult to move and those who stay to help their loved ones.

Our driver Viktor continues to drive down wood briquettes, as the villagers who remain in the village and those who have moved to neighboring villages still need fire. They take shelter in their potato cellars. We have now delivered 150 tonnes and are continuing with 50 more tonnes. The neighboring villages also do not have electricity or water. But they are not fired upon as much.

We have two aid shipments underway from Sweden. The first leaves Gotland tomorrow with Janne Ullberg as driver. He will then run down a family who fled to Gotland a year ago, but who now want to return to their husbands and sons. The next aid shipment will leave with Sven from Skåne after Easter, with electrical equipment, construction plastic and tarpaulins as well as medicine bought in Ukraine.

It is not possible to do any spring farming, which many people do for a living. Without income, it is difficult to get by. So the villagers will need help for a long time to come.


Thank you for all the generous monetary donations, large and small, that continue to come in. With your help, we can continue to help. The aid is adapted to the needs of the villagers and all money in the war collection goes to direct aid.
Thanks to you, we have so far been able to deliver 3 transport trucks, 30 power plants, 150 stoves, 150 tons of wood briquettes, water pump construction plastic for repairs, medicines, medical equipment, heat candles, headlamps and batteries to most households. There are many of us who work voluntarily both here in Sweden and on site in Ukraine.

And we have collaborated with several organizations.


Together we are strong!