23 april
Rapport från Gammalsvenskby.
Byn ligger i frontzonen sedan i november då den befriades från den ryska ockupationen. De finns inte el och därmed mycket begränsat med vatten och internet. Det är cirka 300 personer kvar i byn efter den senase månadernas terrorbombningar från ryska armén som ligger på andra sidan floden.
Det har varit lite lugnare i byn de senaste dagarna. Våra hjälparbetare på plats har kunnat dela ut presenningar och byggplast för att tillfälligt reparera förstörda hus. Dessa kördes ner av Sven Bjerlestam med föreningens senaste nödhjälpsändning från Sverige.

Byborna hoppas och tror på att Ukrainas våroffensiv ska driva bort ockupanterna, så det kan få fortsätta leva sin liv i fred och frihet.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Byborna är så tacksamma!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!

Vill ni bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby. Sätt då in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41


Report from Gammalsvenskby.
The village has been in the front zone since November when it was liberated from the Russian occupation. There is no electricity and therefore very limited water and internet. There are about 300 left in the village after the terrorist bombings of the last few months by the Russian army, which is located on the other side of the river.
It has been a little quieter in the village in recent days. Our aid workers on site have been able to distribute tarpaulins and construction plastic to temporarily repair destroyed houses. These were driven down by Sven Bjerlestam with the association’s latest emergency aid shipment from Sweden.

The villagers hope and believe that Ukraine’s spring offensive will drive the occupiers away, so they can continue to live their lives in peace and freedom.

Thanks for all the contributions that keep coming in. The villagers are so grateful!
Together we are strong!