Poliklinik bombad

19 april

Rapport från Gammalsvenskby.

Igår bombade Ryska armén bland annat Gammalsvenskbys poliklinik, med tunga flygbombning s k glidbomber som har stor sprängkraft. En sjukvårdare skadades och flera hus förstördes.

Det regnar kraftigt i byn.

Sven Bjerlestam lastade av reparationsmaterial som byggplast, presenningar och elverk i en grannby, för vidare transport till byn.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

April 19
Report from Gammalsvenskby.
Today, the Russian army bombed, among other things, Gammalsvenskby’s health center, with heavy aerial bomb which have high explosive power. A paramedic was injured and several houses were destroyed.
It is raining heavily in the village.
Sven Bjerlestam unloaded repair materials such as construction plastic, tarpaulins and electrical equipment in a neighboring village, for onward transport to the village.
Together we are strong!