Rapport våren i Gammalsvenskby 2024

Rapport från Gammalsvenskby våren 20240527


Ryssland fortsätter sina terrorbombningar av Gammalsvenskby med kraftigt artilleri och FPV-drönare. Under våren har byn fortsatt bombats med tunga glidbomber, artillerield och uppsökande drönare. En 57-årig man dödades i byn den 25 mars. Och den 5 april hittades kropparna från ett par i 60-årsåldern i rasmassorna av ett hus nära kyrkan. Ytterligare en kvinna i 80-årsåldern dödades av skador från artillerield i början av maj. Det är nu c:a15 civila som dödats i byn. Det finns inga och har inte funnits några militära mål i eller hot från i byn.
Byn börjar likna en grushög, där bara kyrkorna står kvar. Skadade, men inte totalförstörda. Under maj månad har vi fått många rapporter om kraftig artillerield och många brinnande hus. På grund av den av Ryssland förstörda dammen i Nova Kakchovka har brunnarna sinat, vilket gör att det inte finns vatten att släcka med. .Byborna säger att deras älskade by inte finns mer.

Det är bara omkring 70 bybor kvar i byn. Byborna får bröd och vatten en gång i veckan samt en matkasse med mjöl, pasta och grönsaker en gång i månaden. Många har de senaste månaderna evakuerats till närliggande byar som ligger utom artilleriavstånd. Pensioner betalas ut, men inga andra bidrag. Livet är svårt för de som blivit tvungna att fly sina hem. De bor under knappa förhållanden i lånade eller hyrda hus. Det är svårt att få några som helst inkomster, när de inte kan bruka sina åkrar och det inte finns arbeten.

Vi fortsätter vår nödhjälp som är anpassad utifrån bybornas behov. Vårt team på plats kör regelbundet ner värmebriketter till byn för värme och matlagning. Vi har under de två senaste vintrarna köpt in och levererat 500 ton briketter. Resorna planeras helt utifrån säkerhetsläget. Det är mycket svårt att ta sig ner på grund av Rysslands ständiga beskjutningar med uppsökande drönare, som inriktar sig på humanitär hjälp. Viktor, en av våra chaufförer var nere i byn och levererade briketter, då han fick fly från drönare flera gånger.

Sven Bjerlestam och Benny Jakobsson körde ner två bilar med nödhjälp från Sverige i mitten av mars och lämnade den till vårt team, Nina Knutas, Leisha Debrina, Andri Tokar, Dimitri Herman, Viktor Yarochenko och Andri i Kryvyv Rih. Med i lasten fanns mycket byggplast, rullstolar, cyklar, varma kläder, kängor, barnkläder och vuxenblöjor mm. En av bilarna, en vw transporter lämnades också över som gåva. Det är den femte bilen vi skänker till byn. Hjälpen går till de få som är kvar i byn, och de som flytt till närliggande byar.

Niko Caspers från Smeder utan gränser hade ordnat en elektrisk rullstol och ramp, som skänktes till Alexander Norberg, en man i medelåldern, som är rullstolsbunden sedan ett par år tillbaka. Familjen lever under mycket knappa förhållanden, då de inte har några inkomster och blivit tvungna att fly sitt hem i byn, som är jämnat med marken.
Vid ankomsten blev de välkomnade av borgmästaren/byäldsten Mykola Kurivchak och Elena Tichinova från Berislavs distrikts administration.

På kvällen bjöd föreningen på en gemensam middag för teamen från Sverige och Ukraina i den relativt lugna Kryvyv Rih. Men stämningen blev dämpad, då även Kryvyv utsattes för terrorbombningar denna kväll. Dmitro Herman ficks hastigt lämna middagen då hans lägenhets grannhus utsattes för en raketattack med flera dödade. Hans barn var hemma, men var som tur var välbehållna.
Sven gjorde ytterligare en resa för oss i april med en bil fylld med byggplast, cyklar och andra förnödenheter. Han lämnade också över pengar till teamet i byn, som de kan använda till nödhjälp som medicin till behövande, reparationer av transportbilarna, tvättmaskiner och bidrag till de mest utsatta.I början av april hade vi återigen ett samarbete med Jocce Jensen som tillsammans med SwedNorthAid+ och Midt-Norge for Ukraina har samlat in sjukvårdsutrustning i Sverige och Norge, värt 200 000 kr. Sjukvårdsmaterialet går direkt till sjukvården i Berislavs distrikt, där Gammalsvenskby ingår. Vi står för Jocces resekostnaderna från Norge till Berislav.

Insamlingen rullar på med många fina initiativ. Föreningen är ute och föreläser i snitt ett par gånger i veckan. Det finns många fina exempel som t.ex. Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening som ordnade en Ukrainakväll med mat, föredrag och tårta. Det kom omkring 90 personer som samlade in drygt 41 000 kr. Eller Fardhem Linde hbf som ordnade en skrotinsamling och fick ihop 30 000 kr. Sofia o Lars föreläste vid Odd Fellowlogen som samlade in 40 000 kr. Lions sålde påskris till förmån till byn och samlade in omkring 40 000 kr. I maj ordnade LRF Fardhem, Lojsta Linde hastighetsplöjning som smalade in 100 000 kr till Gammalsvenskby. Och detta är bara några exempel. Initiativen är många! Och alla små bidrag bildar tillsammans bildar en hel Dnipro.

Föreningen Svenskbyborna stöttar organisationen UkrainiansinSweden för att kämpa för bättre villkor för de ukrainska flyktingar som är i Sverige. Vi har ett 60-tal från Gammalsvenskby i Sverige, där många är beroende av att föreningen och privatpersoner hjälper dem.

I våras var Sofia Hoas och Lars Thomsson i riksdagen och berättade om nuläget i byn och om vad vi ser för behov nu och framåt för Gammalsvenskby, för det svensk-ukrainska parlamentariska nätverket. Den ukrainska ambassadören Andrii Plakhotniuk närvarade. Ett mycket uppskattat besök anordnat av Hanna Westerén, ordförande i nätverket.

I februari öppnade utställningen ”Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år” på Armémuseum. Sofia Hoas, Peter Knutas och Jörgen Hedman var med när utställningen invigdes av HM Konungen. Föreningen har lånat ut flera föremål till utställningen, en fiol som smugglades med från byn under kjolarna på Katarina Hoas 1929, ett krucifix skänkt av Furst Potemkin till byn 1787 samt en porslinstavla med Drottning Silvia, som hittades nertrampad vid floden efter ryska truppers plundringar av byn under ockupationen 2022. I maj hade Sofia Hoas och violinisten Peter Eriksson en visning av den del av utställningen som handlar om Svenskbyborna.


Byn har varit förstörd förr.
Tillsammans med byborna börjar vi nu planera för hur vi ska återuppbygga byn så det blir en attraktiv by att leva och bo i samt besöka igen.

Sofia Hoas och Annette Glover från Region Gotland var i Sarajevo och träffade Beryslavs administration Olena Tichonova, Yana Yakovlev och Larisa Damaskina för att prata om nuläget och planera återuppbyggnads- och demokratiprojekt för framtiden genom ICLD.

Ivan Kvitka, ukrainskortodox präst har bett om hjälp för att kunna återuppbygga kyrkan som sedan 1991 är samekumenisk med den svenska kyrkan. Så en arbetsgrupp har bildats för att jobba med detta. Vilja att hjälpa är stort. Alla är fullt medvetna att det inte går att börja bygga nu och att vi vet att kyrkan ännu kan bli totalförstörd, men vi måste börja bygga framtidstro. Och stå i startgroparna när det är möjligt!


Tillsammans är vi starka!