Inlägg av Johanna Larson

Rapport om hjälpinsatserna och läget i byn just nu / Report about aid efforts and the situation in the village right now

Ryska trupper har omringat svenskbyn – Svenska Dagbladets artikel publicerad 2022-03-15 /
Russian troups has surroundes Gammalsvensky – An article in swedish in Svenska Dagbladet

Rapport från byn 9 mars om militärkonvojer och fredliga demonstrationer /Report from the village 9 of March about convoys and peacful demonstrations.

Artikel i Dagens Samhälle om Gammalsvenskby som samarbetsort mitt i kriget/Article in ’Dagens Samhälle’ about the village – a Gotlandic colaboration place in the center of the war.

Statusrapport 7 mars – byborna är rädda att världen inte ser / Status report 7 March – villagers are worried the world doesn’t see whats going on

Roma intresseförening bjuder in till möte för samtal och information i Roma bygdegård /Local information meeting in Roma community center.

Manifestation för folket i Ukraina 3 mars, länk till Sofia Hoas tal/Manifestation for the people in Ukraine 3 march. link to Sofia Hoas speach

Sofia Hoas tal på Manifestationen 3 mars/ Sofia Hoas speach at the manifesation 3 of March.

Lägesrapport från byn, dag 7 /Status report from the village, day 7

Tack för alla bidrag och staus uppdatering 28 februari /Thanks for the contributions and a status report