Inlägg av Johanna Larson

Läget fortsatt oroligt, dag 4./ Situation remains uneasy, day 4.

Dag 3 av krig – senaste nytt /Day 3 of war – lates news

Strider vid kraftdammen och tack för bidragen som strömmar in /Still battles at the power dam and thanks for the donations that flows in

Allvarligt läge i Gammalsvenskbyn, dag 2 av krig/Serious situation in the village, day 2of war

Sofia Hoas intervjuvas i SVT 24 februari /Sofia Hoas in Swedish television broadcast, 24 February

Ukraina invaderades i morse! /Ukraine was invaded this morning!