Rapport 11 september
Jag har precis pratat med en av byborna. Hon tackar så mycket för den stora hjälp vi alla här i Sverige hjälper dem med. Det hjälper dem att överleva. Ingen har något jobb att gå till. Det är mycket svårt nu. Hon har tack vare hjälpen so föreningen svenskbyborna finansierat, fått medicin som hon behöver. Jag skulle hälsa och tacka er alla. 🌻

Det har varit många och svåra explosioner på andra sidan Dnjepr hela natten och dagen. De ryska flygplanen flyger precis ovanför hustaken. Mycket obehagligt.

Den ukrainska armén har de senaste dygnen sprängt ryska ammunitionsförråd och ryska flygplan har skjutits ner i området.

Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


I just spoke to one of the villagers. She thanks so much for the great help from Sweden. It helps them survive. Nobody has a job to go to. It is very difficult now. Thanks to the help from the society Svenskbyborna, she has received the medicine she needs. I would like to greet and thank you all. 🌻
There have been many and heavy explosions on the other side of the Dnieper throughout the night and day. The Russian planes fly right above the rooftops. Very unpleasant.
The Ukrainian offensive is successful, the Ukrainian army has blown up Russian ammunition depots in the past 24 hours and Russian aircraft have been shot down in the area.

Kort lägesrapport 9 sept
Läget är stabilt i Gammalsvenskby. Det regnade i morse.
Det är mycket explosioner och beskjutningar i närområdet. Lite bröd levererades igår, byn var utan bröd i 6 dagar. Det finns el och vatten.


Report 9 September
The situation is stable in Gammalsvenskby. It rained this morning.
There are a lot of explosions and shelling in the immediate area. Some bread was delivered yesterday, the village was without bread for 6 days. There is electricity and water.

Det har varit lite lugnare i Gammalsvenskby i två dagar nu. Det är mindre beskjutningar på natten, men många flygplan flyger ännu lågt. Det är många soldater från ryska ockupationsmakten är i byn.
De finns för närvarande el och vatten. Byn är isolerad, det är omöjligt att ta sig till de närmaste större städerna Nova Kakhovka eller Cherson. Det är svårt att få tag på matprodukter, särskilt kött och det har inte funnits bröd på 4 dagar. Det är svåra tider.
Slava Ukraini!
Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

—-

It has been a little quieter in Gammalsvenskby for two days now. There is less shelling at night, but many planes are still flying low. There are many soldiers from the Russian occupying power in the village.
They currently have electricity and water. The village is isolated, it is impossible to get to the nearest larger cities Nova Kakhovka or Kherson. Food products are hard to come by, especially meat and there has been no bread for 4 days. These are difficult times.

Gudstjänst i byn 4 september 2022
Rådhuset i Berislav, regionstaden 10 km från byn. Den ryska flaggan ser trött ut.

Rapport från byn

Läget i Gammalsvenskby är som tidigare svårt, men stabilt. Ockupationsmakten är närvarande i byn dagligen. Det är många explosioner och raketbeskjutningar dygnet runt, i närheten av byn, främst i staden Berislav som ligger en mil ifrån byn. Flygplanen flyger lågt, vilket är mycket stressande för byborna.

Våra kontakter har varit i Berislav för att försöka få tag på kol inför stundande vintern. Då kolpriserna är skyhöga har föreningen beslutat att hjälpa till och subventionera inköpen med insamlade pengar. Ett ton kol kostade senast vi frågade, det dubbla mot förra året och det fyrdubbla sedan 2014. Det senaste aktuella priset vi hörde var 12000 UAH, (c:a 4000 SEK)/ton. Ett hushåll behöver c:a 2-3 ton.

Vill du stödja vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

——-

The old swedish village is as before difficult, but stable. The occupation  authority is present in the village daily. There are many explosions and shelling in the vicinity of the village, mainly in the town of Berislav, which is ten kilometer from the village. The war planes fly low, which is very stressful for the villagers.

Our contacts have been in Berislav to try to get hold of coal for the coming winter. As coal prices are sky high, the association has decided to help and subsidize the purchases. The last time we asked, a ton of coal cost double compared to last year and quadrupled since 2014. The last current price we heard was UAH 12,000, (approx. SEK 4,000)/ton.) A household needs approx. 2-3 tonnes.

Flera byggnader har förtörts i Berislav.

Rapport från byn

Läget är svårt men stabilt i byn. Det drar just nu över ett åskoväder. Det finns återigen el och vatten.

De ryska Flygplanen flyger lågt och det pågår hård raketbeskjutning i närheten och det är så starka explosioner att fönstren skakar. I närmaste staden Beryslav har många byggnader förstörts sista veckan.

Vår kontakter hann åka till Kherson och köpte in mer mediciner och hygienartiklar som blöjor för att fylla på poliklinikens lager, precis innan offensiven. DE är mycket tacksam för den ekonomiska jälpen från er alla. Det är nu mycket svårt att åka till Kherson och omöjligt att ta sig till närmaste större staden Nova Kakhovka. Våra kontakter i byn är hjältar som vågar ge sig ut på vägarna, förbi upprörda ockupanter, för att skaffa nödvändiga mediciner till sina medmänniskor. ❤️

Slava Ukraini!

Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


Report from the village
The situation is difficult but stable in the village. A thunderstorm is currently brewing. There is electricity and water again.
The Russian Airplanes are flying low and there is heavy rocket fire nearby and there are such strong explosions that the windows are shaking. In the nearest town of Beryslav, many buildings have been destroyed in the last week.
Our contact managed to go to Kherson and bought more medicines and hygiene items such as diapers to replenish the clinic’s stock, just before the offensive. It is now very difficult to go to Kherson and impossible to get to the nearest larger town Nova Kakhovka.
Our contacts in the village are heroes who dare to go out on the roads, past outraged occupiers, to get necessary medicines for their fellow villagers. ❤️

Bild från medicininköp tidigare i somras.