Järngänget

28 februari
Rapport från Gammalsvenskby
Läget i byn är fortsatt svårt. I natt har det dock varit en lite lugnare. Beskjutningen började kl. 7.00 i morse.
Det är svårt att röra sig i byn och att kunna klara det dagliga livet. Många fler bybor har lämnat byn de senaste dagarna. Våren är snart på ingång, men det kommer inte att vara möjligt att inleda ett vårbruk under direkt beskjutning.
Men vi fortsätter att stötta och hjälpa de som är tvungna att vara kvar. För ett par dagar sedan nådde vår senaste hjälpsändning ner. På grund av beskjutningarna mötte våra svenska chaufförer Sven och Nisse upp järngänget från byn i närmaste storstad. Järngänget kämpar på och ska försöka få igång centralvattnet permanent.
Byborna är oändligt tacksamma för er stöttning och direkta hjälp.


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby
The situation in the village remains difficult. Last night, however, it was a little calmer. The shelling began at 7.00 this morning.
It is difficult to move around the village and to be able to cope with daily life. Many more villagers have left the village in recent days. Spring is coming soon, but it won’t be possible to start a spring farm under direct fire.
But we continue to support and help those who have to stay. A couple of days ago, our last aid shipment reached down. Due to the shelling, our Swedish drivers Sven and Nisse met the iron gang from the village in the nearest big city. The iron gang is struggling and will try to get the cemtral water running permanently.
The villagers are endlessly grateful for your support and direct help.


Together we are strong!

Järngänget från byn Andrei, Nina, Leisha och Mykola möter upp Sven i Kryvyv Rih

25 februari
Rapport från Gammalsvenskby.


Det är plusgrader i byn och blåsigt. Läget är mycket svårt. Byn beskjuts väldigt hårt av ryska armén från andra sidan floden. De skjuter hårdast på natten. Igår eftermiddag sköt de med stridsvagn. En av våra hjälparbetare berättar att en av granaterna slet av skiffern på hennes hus och blåste ut fönster i flera andra hus.


Byborna är er oändligt tacksamma för den generösa hjälp ni alla ger. För närvarade är beskjutningen så hård att det inte går att dela ut någon humanitär hjälp. Särskilt viktigt är den bra byggplasten från Sverige som kan laga de skador som uppstår.
Byn är utan el sedan mitten på oktober och därmed är det också svårt med vatten och internet.


Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


It is plus degrees in the village and windy. The situation is very difficult. The village is being shelled very hard by the Russian army from across the river. They shoot hardest at night. Yesterday afternoon they shot with a tank. One of our aid workers tells us that one of the shells tore the slate off her house and blew out windows in several other houses.

The villagers are infinitely grateful to you for the generous help you all give. For those present, the shelling is so heavy that it is not possible to distribute any humanitarian aid. Particularly important is the good construction plastic from Sweden that can repair the damage that occurs.
The village has been without electricity since mid-October, and thus water and internet are also difficult.

Together we are strong!

Ett år efter Rysslands invasion

24 februari 2023
Ett år efter Rysslands invasion

Idag är det ett år sedan våra vänner i Gammalsvenskby vaknade av ljudet av bombningar. Ryssland hade inlett en fullskalig invasion av Ukraina. Några timmar senare hade ryska stridsvagnar intagit Nova Kakchovkas kraftdamm. Den är belägen över floden Dnipro, 8 mil norr om Krym och 25 km nedströms från byn.

Svenskbyföreningen började samma dag sin direktrapportering från byborna och startade en krigsinsamling. Det var viktigt för byborna att omvärlden visste vad som hände och att det blev korrekt information, direkt från Gammalsvenskby.

Byborna sover med kläderna på, beredda att fly ner i sina djupa potatiskällare. Men de sätter potatis. Inte helt enkelt, då det inte finns bränsle till de små kinatraktorerna. Så många sätter potatis för hand. Det finns el och därmed internet och vatten.

En månad senare blev byn ryskockuperad. Byn blev tidvis isolerad och det blev brist på mediciner. 100 år efter att Röda korsets hjälpsändning kom ner i april, till de svältande byborna 1922, kunde vår första nödhjälp med mediciner levereras till vårdcentralen i byn. Medicinerna införskaffades i Sverige, då det var en bristvara i Ukraina, och det blev en lång väg med många omlastningar. Den sista biten körde den lokala, modiga chauffören Viktor. Han hittade sätt att ta sig igenom de mer än 40 vägspärrar som krävdes för att nå byn.

På valborgsmässoafton tillfångatogs byäldsten Mykola Kurivchak. Han var borta i 3 veckor. Det slår mig hur rapporteringarna nu börjar kännas som när jag läser i historieböckerna från andra världskriget. Folk hämtas i svarta bilar, ingen vet om de kommer tillbaka. Men ha kom tillbaka levande. Han hade blivit torterad med elchocker och hade gått ner 17 kilo. De ville att han skulle berätta var nazisterna i byn bodde och ange de som varit inkallade i armén. Det är mot alla lagar att tillfångata civila.

Under våren flydde en del familjer, framför allt barn och deras mödrar. Men det blev allt svårare ju längre tiden gick Vägarna var farliga och de ryska soldaterna nyckfulla. De som lyckades lämna åkte främst till släktningar eller vänner i västra Ukraina, men också till Polen eller Sverige.

I maj skruvade den ryska ockupationsmakten ner det ukrainska mobilnätet och det gick bara att se rysk TV. Detta innebar att det blev mycket svårt för nära och kära att hålla kontakten. En mycket svår situation, när man inte ens kan få prata och berätta att allt är ok.

Föreningen hjälpte till med inköp av rör till centralvattnet i byn och kunde fortsätta finansiera mediciner till byns vårdcentral i samråd med läkarna. Medicinerna köptes nu in i storstaden Kryvyv Rih i det fria Ukraina.

I augusti inledde den ukrainska armén en offensiv för att befria området norr om floden Dnipro där Gammalsvenskby ligger. Byn blev mer isolerad, då det nu förekom hårdare strider vid fronten norr om byn. Nina från byn, som varit central i hjälparbetet sedan invasionens start åkte på mycket farliga vägar till städerna inom ockuperat område för att köpa medicin och förnödenheter till sina medmänniskor.

Vårdcentralen i Gammalsvenskby


I slutet av september utropade Ryssland en illegal folkomröstning. Ryska soldater gick beväpnade med automatvapen från hus till hus. Invånarna i byn vägrade att rösta. De låste sina hus och grindar och släppte ut hundarna som fick föra deras talan. Några dagar senare annekterade Ryssland Cherson oblast, där byn ligger och förklarade att 96% av byborna ville tillhöra Ryssland. Ockupationsmakten gjorde också klart att nu var det ryskskola och rubel som skulle gälla.

De ska skjuta Ninas hund. Hon blir då arg och går fram emot de unga beväpnade soldaterna och skriker åt dem att detta är hennes mark, detta är Ukraina! Om de skjuter hennes hund ska hon strypa dem med sina egna händer. De sänker sina vapen och lommar iväg till sin bil.

Den 3:e oktober rullade det in en kolonn med ryska stridsfordon. De sätter upp ett högkvarter i skolan och installerar luftvärn. De ryska soldaterna slår sig ner i hus runt om i hela byn. De super och kör omkring i sina fordon på fyllan.

Oron i byn är mycket stor. Byborna är ute och försöker plocka potatis på sina små åkrar. Missiler som seglar över byn i den bleka skyn har blivit vardag. Men stridsflygplanen som slickar marken är mycket skrämmande och orsakar stor stress. Det är mycket explosioner och eldgivning i närheten. Det ramlar ner granatsplitter i trädgårdarna.

Arkivbild från 2021

I slutet av oktober förvinner elen i byn och därmed vattnet och internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Ockupanterna säger att det inte kommer att gå att laga. De börjar systematiskt förstöra elnätet. De börjar stjäla bilar, plundra hushållen på elektronik och mat. De hugger ner fruktträd för att elda med.

Jag messar med en av byborna. De ryska soldaterna har frågat efter honom. Han vet inte varför. Jag är orolig och ber familjen ta skydd. Det hjälper inte skriver han. Sen hör jag inget mer. Jag har svårt att sova. Efter några timmar skriver han tillbaka. De har frågat om han har ett elverk. Vilket han har. Han erbjuder dem vatten och de är nöjda med det. De stjäl inte elverket. Och jag är glad att han lever.

Så i början av november lämnar ockupationsmakten. De säger att de minerat utkanterna av byn, de har rivit alla kraftledningsstolpar och minerat mellan dem. De lämnar och säger att de kommer att skjuta sönder byn från andra sida floden. Och som en sista avskedspresent förstör de vägen in till byn.

Byborna är överlyckliga och lättade när de ukrainska soldaterna åter hissar den ukrainska flaggan vid byns kommunhus. Och vi kan äntligen planera för större hjälpinsatser. I samarbete med andra hjälporganisationer får vi fram hjälp inom några dagar. Och vi sätter in högväxeln för att få in förnödenheter innan vinterkylan slår till ordentligt. Under ockupationen har inte byborna kunnat få in kol eller briketter. Det finns fortfarande ingen el och prognosen för att kunna reparera den inom rimlig framtid är mycket dålig.

Men vägarna efter striderna är mycket farliga. De är minerade och ofta behöver de ta stora omvägar på åkervägar för att broar är bortsprängda. En familj som väljer att fly kör på en mina. Det blir ingenting kvar av bilen. Mannen behövde intensivvård, kvinnan bröt benet och ett av barnen fick splitterskador i ansiktet. Men alla överlevde. De bor nu hos en syster i Kyiv.

Vi beslutar att försöka få ner så mycket träbriketter som möjligt och att försöka få igång centralvattnet. Mat finns. Vi anpassar oss efter deras behov. Fokuserar på värme, vatten och kommunikation. Ett större antal elverk gör att det går att få upp vatten på fler ställen och har internet ibland. Viktor kör skytteltrafik med förnödenheter som går att köpa in i Ukraina mellan byn och Kryvyv Rih.

Men nu börjar beskjutningarna från andra sida floden. I början sporadiskt, men det tilltar. I början tänker vi att det är misstag när man skjuter på militära mål på andra sidan byn. Men snart står det klart att det är terrorbombningar mot civilbefolkningen.

Byn behöver byggplast för att laga sönderskjutna fönster, kaminer, pannlampor, batterier och stearinljus. De behövs transportbilar. Allt detta är svårt att få tag på i Ukraina och köps därför in i Sverige. Föreningen börjar nu ordna regelbundna nödhjälpsresor från Sverige. Sven, som varit föreningens högra hand på plats i många år och kan Ukraina och pratar ryska, ställer upp som chaufför. Han kör tillsammans med andra flera resor till byn. Äntligen kan han få träffa och prata med vännerna igen. Och han kan nu bidra till att hjälpa mer handfast, än under den ryska ockupationen.

Sven möter nödhjälpsgruppen. Andrei, Valentina, Sven, Anna och Nina.


Nu flyr många fler bybor. I stort sett alla barn lämnar. De som är sängliggande eller inte har någon att resa till blir kvar. Och de som stannar för at ta hand om dem som måste vara kvar. I januari är det 700 personer kvar av 2300.

Det är svårt att räcka till och nå fram till alla. Byborna är stressade och rädda. Ingen vet när nästa granat slår ner och vart. Vädret är som tur är milt. Ofta i januari kan det vara många minusgrader och kalla vindar från tundran.

Sveriges kungahus skänker pengar så att vi kan iordningställa en värmestuga, fri från granatbeskjutning, där byborna ska kunna få värme, vatten och vila. Men arbetet tar tid och avstannar när terrorbombningar blir allt intensivare.

Mirakulöst nog har bara en man dödats av beskjutningen. Många hus skadas och boskap dödas. I gryningen slår en granat rakt in i ett ungt pars sovrum. De dödas ögonblickligen.

Flera unga män från byn är inkallade och tjänstgör som soldater vid fronten. En ung familjefar förlorade underbenen vid de hårda striderna i Bakhmut i februari 2023 och behöver nu rehabilitering och vård. Men han lever och kan komma hem till sin familj.

Fyra män från byn har dödats vid fronten. Unga män som just börjat sitt liv, gift sig, fått barn. Istället kämpade de och dog för Ukrainas frihet och demokrati. Våra tankar går till deras familjer.

Föreningen Svenskbyborna kommer att fortsätta kämpa för att Gammalsvenskby ska ta sig igenom denna svåra tid.

Det är en enorm kraft att känna den hjälpsamhet och generositet som finns bland alla medmänniskor. Människor delar med sig av sina kunskaper, resurser och pengar. Vi har fått många stora som små bidrag under året. Och det är fantastiskt att se att även de små gåvorna tillsammans bildar en hel flod – en Dnipro.

Tillsammans är vi starka och gör skillnad! 

Slava Ukraini!

Soldat från byn svårt skadad

Rapport Gammalsvenskby 22 februari
Läget är mycket svårt i byn. Ryska armén hårda beskjutning av Gammalsvenskby fortsätter dag och natt. Den ryska offensiven riktar även in sig på bilar och humanitär hjälp. Vi har inte fått rapporter om fler skadade.


En soldat från byn har skadats svårt vid fronten i Bakhmut och förlorat båda sina underben. Vi arbetar för att försöka hitta vägar att hjälpa honom med rehabilitering och proteser. Vi samarbetar bland med International Medic Corps Sweden.


Vår hjälpsändning med Sven Bjerlestam och Nils-Arne Persson har kommit hela vägen fram till Kryvyj Rih. Gränspassagen hade gått mycket smidigt. De har med en minibuss Ford Transit som ska stanna i byn, samt ett stort elverk för att få igång centralvattnet, 25 rullar byggplast och EKG-apparater till vårdcentral och Berislavs sjukhus.


Våra chaufförer kommer inte kunna köra ner hela vägen då säkerhetsläget är så dåligt, så de lastar av i Kryyv Rih.


Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs.

Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

Report Gammalsvenskby 22 February
The situation is very difficult in the village. The Russian army’s heavy shelling of Gammalsvenskby continues day and night. The Russian offensive also targets cars and humanitarian aid. We have not received reports of further injuries.
A soldier from the village has been badly injured at the front in Bakhmut and lost both his lower legs. We are working to try to find ways to help him with rehabilitation and prostheses. We cooperate, among other things, with International Medic Corps Sweden.
Our aid shipment with Sven Bjerlestam and Nils-Arne Persson has made it all the way to Kryvyj Rih. The border crossing had gone very smoothly. They have a Ford Transit minibus that will stop in the village, as well as a large power plant to get the central water running, 25 rolls of construction plastic and EKG machines for the health center and Berislav’s hospital.
Our drivers will not be able to drive all the way down as the security situation is so bad, so they unload in Kryyv Rih.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Ruslan som skadats vid fronten
Elverk på gång till byn!

Bröd till byn

Rapport Gammalsvenskby 15 februari

Det är minusgrader i byn. Det senaste dygnet har det varit mindre beskjutning. Men annars har det varit mycket hård beskjutningdag och natt av byn i 10 dagar. Flera hus i byn har blivit skadade. Det har varit mycket stressande för byborna och nära och kära som haft svårt att hålla kontakt. Den ryska offensiven riktar även in sig på större bilar och humanitär hjälp i frontzonen. Det är fullständigt lagvidrigt.

Byborna kämpar på med att försöka ordna så att centralvattnet kan fungera i hela byn.

Igår kom det bröd till byn på första gången på länge. En viktig leverand för byborna.

Föreningen fortsätter att köra ner briketter från Kryvyv Rih, nu med mindre bilar, tills alla hushåll fått. Vi har nu köpt in en minibuss på Gotland som ska levereras till byn i nästa vecka, för att sköta transporter av människor och inköp till byn. Vi skickar också ner ett större elverk för att få igång centralvattnet samt sjukvårdsutrustning till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 15 February
It’s freezing temperatures in the village. In the last 24 hours, there has been less shelling. But otherwise there has been very heavy shelling day and night of the village for 10 days. Several houses in the village have been damaged. It has been very stressful for the villagers and loved ones who have had difficulty keeping in touch. The Russian offensive also targets larger vehicles and humanitarian aid in the front zone. It is completely against the law.
The villagers are struggling with trying to arrange so that the central water can work throughout the village.
Yesterday, bread came to the village for the first time in a long time. An important supply for the villagers.
The association continues to drive down briquettes from Kryvyv Rih, now with smaller cars, until all households have received. We have now bought a minibus on Gotland which will be delivered to the village next week, to manage the transport of people and purchases to the village. We are also sending down a larger power plant to get the central water running and healthcare equipment to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Rapport Gammalsvenskby 20 februari

Det är sol och några plusgrader i byn. Ryska armén hårda beskjutning av Gammalsvenskby fortsätter.
3 bybor har nu blivit dödade och flera har skadats sedan befrielsen i november. Många hus i byn har blivit skadade. Nu även den svenska kyrkan som är samekumenisk med den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Den ryska offensiven riktar även in sig på bilar och humanitär hjälp.

Det har inte funnits el i byn sedan mitten på oktober och prognos ser dålig ut. Elnätet är till stor sönderslaget av de ryska ockupanterna, innan de lämnade området.

Minibussen som köpts in på Gotland samt en bil till är nu på väg mot byn med en hjälpsändning. Den är lastad med sjukvårdsmaterial från Region Gotland till byn och sjukhuset i Berislav. Byborna har fått igång vattenförsörjning i en del av byn, men behöver ett större elverk för att det ska fungera bra. Det är nu på väg med hjälpsändningen.
 
Föreningen fortsätter att köra ner briketter från Kryvyv Rih, nu med mindre bilar, tills alla hushåll fått.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 20 February
It is sunny and a few plus degrees in the village. The Russian army’s heavy shelling of Gammalsvenskby continues.
3 villagers have now been killed and several have been injured since the liberation in November. Many houses in the village have been damaged. Now also the Swedish Church, which is ecumenical with the Ukrainian Orthodox Church. The Russian offensive also targets cars and humanitarian aid.
There has been no electricity in the village since mid-October and the forecast looks bad. The electricity grid was largely destroyed by the Russian occupiers before they left the area.
The minibus that was bought in Gotland and another car are now on their way to the village with an aid shipment. It is loaded with medical supplies from Region Gotland to the village and hospital in Berislav. The villagers have started water supply in part of the village, but need a bigger power plant for it to work well. The relief shipment is now on its way.

The association continues to drive down briquettes from Kryvyv Rih, now with smaller cars, until all households have received.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Den svenska/ukrainska-ortodoxa kyrkan

Mycket dåliga nyheter som drabbat våra vänner i Gammalsvenskby.

Ett par i 30-årsåldern dödades i natt i sitt hus.

Den ryska terrorbombningen har intensifierats mot civila mål.

Vi deltar i det lidande och den sorg som har drabbat denna familj.


We have go yery bad news from Gammalsvenskby.
A couple in their 30s was killed last night in their house.

Russian terror bombing has intensified against civilian targets.

We share the grief of their relatives.


Vi har sporadisk kontakt med byn för närvarande. Igår skrev Nina ”Vi bombarderas mycket, men vi jobbar på. Det är stor förstörelse. ” Vi har inte hört att några människor har skadats.

Det har varit kallare e par dagar, men verkar nu hålla sig kring 0 grader.

Dagens morgonrpport på liveuamap säger att grannbyar och städer som Krasny Majak, Novoberyslav och Beryslav har beskjutits.

Ryssland har inlett en offensiv och bombar längs hela frontzonen. Säkerhetsläget på vägarna till byn och i själva byn är därför mycket svåra. Vi kommer för närvarande inte ner med större fordon.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


We have sporadic contact with the village at present. Yesterday Nina wrote ”We are bombarded a lot, but we are working on it. There is great destruction. ”We have not heard that any people have been injured.
It has been colder for a couple of days, but now seems to stay around 0 degrees.
Today’s morning report on liveuamap says that neighboring villages and towns such as Krasny Majak, Novoberyslav and Beryslav have been shelled.
Russia has launched an offensive and is bombing along the entire front zone. The security situation on the roads to the village and in the village itself is therefore very difficult. We currently do not come down with larger vehicles.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Daghemmet i Gammalsvenskby

Hård beskjutning

Rapport Gammalsvenskby 8 februari

Det är frostig och blåsig väderlek. Byn har terrorbombats hårt av ryska armén den senaste tre dagarna med MLRS. Många bilar och hus har skadats eller förstörts och rutor har krossats. Mirakulöst nog verkar inga människor ha dödats eller skadats.

Byborna är mycket tacksam för den byggplast som vi lyckades få ner i förra veckan och de har börjat dela ut kaminer till behövande i byn. Tack Direct Ukraine och Tobbesbud som vi jobbade tillsammans med för att få ner denna sändning.

Vi måste vara uthålliga och fortsätta hjälpa. Byborna kämpar varje dag. Det är ungefär 700 kvar i byn, vår ambittion är att alla som är kvar ska få hjälp.

Vi och byborna är så tacksamma för alla bidrag som fortsätter komma in, stora som små. Vi hinner inte tacka er personligen, men STORT TACK!

Tillsammans är vi starka!Report Gammalsvenskby 8 February
It is frosty and windy weather. The village has been terror-bombed heavily by the Russian army for the past three days with MLRS. Many cars and houses have been damaged or destroyed and windows have been smashed. Miraculously, no people appear to have been killed or injured.
The villagers are very grateful for the construction plastic that we managed to get down last week and they have started distributing stoves to the needy in the village. Thanks Direct Ukraine and https://www.facebook.com/Tobbesbud with whom we worked together to get this broadcast down.
We must persevere and continue to help. The villagers struggle every day. There are approximately 700 left in the village, our ambition is that everyone who remains will receive help.
We and the villagers are so grateful for all the contributions that keep coming in, big and small. We don’t have time to thank you personally, but BIG THANKS!
Together we are strong!

Kaminer delas ut
Beskjutningen är hänsynslös

Rapport Gammalsvenskby 5 februari
Det har varit svårt att hålla kontakt med byn de senaste dagarna. Vädret är fortsatt kallt med ett par minusgrader.
Det var intensiva bombningar av byn igår. Många hus ska ha skadats, men ingen människa har dödats eller skadats. Det finns inga som helst militära mål i byn, det är ren terrorbombning av civilbefolkningen. Det sliter mycket hårt på byns innevånare att dels kämpa med att klara vardagen utan el och ordentlig vattenförsörjning och dessutom alltid vara orolig för beskjutning.


Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Vi måste vara uthålliga och fortsätta hjälpa. Byborna kämpar varje dag.
Vi är mycket tacksamma för alla bidrag och hinner inte tacka er personligen, men vi ser er! TACK!


Tillsammans är vi starka!


Report Gammalsvenskby 5 February
It has been difficult to keep in touch with the village in recent days. The weather is still cold with a couple of minus degrees.
There was intense bombing of the village yesterday. Many houses are said to have been damaged, but no one has been killed or injured. There are no military targets whatsoever in the village, it is pure terror bombing of the civilian population. It is very hard on the inhabitants of the village to struggle with everyday life without electricity and proper water supply and also to always be worried about shelling.
Thanks for all the contributions that keep coming in. We must persevere and continue to help. The villagers struggle every day.
We are very grateful for all contributions and do not have time to thank you personally, but we will see you! THANKS!
Together we are strong!


Arkivbild