Rapport Gammalsvenskby 20 februari

Det är sol och några plusgrader i byn. Ryska armén hårda beskjutning av Gammalsvenskby fortsätter.
3 bybor har nu blivit dödade och flera har skadats sedan befrielsen i november. Många hus i byn har blivit skadade. Nu även den svenska kyrkan som är samekumenisk med den ukrainsk-ortodoxa kyrkan. Den ryska offensiven riktar även in sig på bilar och humanitär hjälp.

Det har inte funnits el i byn sedan mitten på oktober och prognos ser dålig ut. Elnätet är till stor sönderslaget av de ryska ockupanterna, innan de lämnade området.

Minibussen som köpts in på Gotland samt en bil till är nu på väg mot byn med en hjälpsändning. Den är lastad med sjukvårdsmaterial från Region Gotland till byn och sjukhuset i Berislav. Byborna har fått igång vattenförsörjning i en del av byn, men behöver ett större elverk för att det ska fungera bra. Det är nu på väg med hjälpsändningen.
 
Föreningen fortsätter att köra ner briketter från Kryvyv Rih, nu med mindre bilar, tills alla hushåll fått.

Tack för alla bidrag som kommer in. De behövs. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report Gammalsvenskby 20 February
It is sunny and a few plus degrees in the village. The Russian army’s heavy shelling of Gammalsvenskby continues.
3 villagers have now been killed and several have been injured since the liberation in November. Many houses in the village have been damaged. Now also the Swedish Church, which is ecumenical with the Ukrainian Orthodox Church. The Russian offensive also targets cars and humanitarian aid.
There has been no electricity in the village since mid-October and the forecast looks bad. The electricity grid was largely destroyed by the Russian occupiers before they left the area.
The minibus that was bought in Gotland and another car are now on their way to the village with an aid shipment. It is loaded with medical supplies from Region Gotland to the village and hospital in Berislav. The villagers have started water supply in part of the village, but need a bigger power plant for it to work well. The relief shipment is now on its way.

The association continues to drive down briquettes from Kryvyv Rih, now with smaller cars, until all households have received.
Thanks for all the contributions coming in. They are needed. Together we are strong!

Den svenska/ukrainska-ortodoxa kyrkan

Trettondagstal av Sofia Hoas

Tal av Sofia Hoas om Gammalsvenskby på trettondagen 2023
på Gotlands Museum

Läget i Gammalsvenskby är stabilt. Stabilt dåligt. Ryska armén ligger på andra sidan floden Dnipro och terrorbombar de befriade byarna. Byborna lever i ständig rädsla. Flera bybor har skadats och en man har dog av sina skador. Igår slog det ner flera granater i byn. De skadade bland annat Elena Knutas hus, förstörde lagården och dödade hennes kor.
Gammalsvenskby ligger vid floden Dnipros strand i södra Ukraina, 8 mil norr om Krimhalvön.
Det var svenska bönder från Dagö i nuvarande Estland som grundade byn 1782. Den ryska härskarinnan Katarina den Stora tvångsförflyttade dem till nyerövrade områden i södra Ryssland. De blev lovade färdiga gårdar. De vandrade 200 mil. När de kom fram fanns det bara stäpp och en flod. De första åren blev de tvungna att gräva ner i jordhålor för att överleva. Det var 900 personer som lämnade Dagö. Hälften dog på vandringen ner och endast 137 personer överlevde de första 3 åren.

Svenskarna grundae byn som sakta växte. De behöll sitt svenska språk och sina traditioner. Efter ungefär 100 år blev det dåliga tider med jordbrist, första världskriget, svält och revolution. Drömmen föddes om att få återvända till Sverige. Den 1 augusti 1929 klev 900 svenskbybor i land i Sverige. Av dem hamnade 500 på Gotland. Det är därför Gotland har så starka band till Gammalsvenskby. Många tror att svenskbynamn som Hinas, Knutas, Annas, Buskas, Hoas, Sigalet och Kotz är gotländska namn. Men det är typiska namn på svenskbybor. 250 valde att återvända till Gammalsvenskby. De möttes av Stalins terror, svält och utrensningar.


Föreningen svenskbyborna har haft en nära kontakt med Gammalsvenskby sedan Ukraina blev självständigt 1991.
Kriget kom till byn den 24 februari 2022. Byborna vaknade tidigt på morgonen av granateld. Jag fick ett SMS att kriget startat. Jag ringde min vän Lilja Malmas i byn som bekräftade att det var kaos och krig. Ryska stridsvagnar hade korsat gränsen vid Krim och var på väg norrut, mot Gammalsvenskby. Några timmar senare hade ryska armén intagit den strategiskt viktiga kraftdammen vid Nova Kakchovka som ligger två mil nedströms.

Samma dag började vi att rapportera om läget i byn. Bybornas var oroliga att världen inte skulle veta vad som hände. Att Ryssland verkligen invaderat Ukraina. Många oroliga släktingar och vänner hemma i Sverige ville också veta vad som hände i byn. Vi är en grupp som ständigt har kontakt med byborna. Vi rapporterar i stort sätt dagligen vad som händer i byn. Det har varit viktigt för oss att leverera sanna och bekräftade rapporter om läget i byn.
Idag finns det omkring 890 personer kvar i byn, två tredjedelar har flytt till säkrare platser. Inom Ukraina eller utomlands. Det finns ett 70-tal i Sverige och c:a 30 på Gotland.

Livet i byn är mycket svårt. Sedan två månader finns det ingen el eller vatten. Det är vinter och kallt. Internet och mobilnätet är mycket svagt. Det är lätt att tänka att internet inte är så viktig, men det är oerhört viktigt att kunna få kontakt med nära och kära. Många familjer är splittrade och det är viktigt at kunna få prata och veta att allt är ok.

Den 24 mars blev byn ryskockuperad. Byäldsten, borgmästaren, blev tillfångatagen. Ingen visste vart han fördes. De här var straxt efter Butja. Mykola torterades med elchocker. Ockupationsmakten ville att han skulle berätta vart byns nazister var. Men det fanns ju inga. Han släpptes efter 3 veckor och kom tillbaka till sin familj. Han hade förlorat 17 kilo. Att skriva rapporter från denna tid var overkligt. Det var som att skriva om tiden i byn för Stalins terror och andra världskriget.
De ryska soldater i byn var oberäkneliga, ofta fulla och hungriga. De plundrade hus, stal mat och bilar.

Jag är så imponerad av bybornas mod och civilkurage. I slutet av september gjorde Ryssland en folkomröstning i byn. Soldater gick från hus till hus med Kalasjnikovs. Men byborna låste sina dörrar och grindar och lät vakthundarna föra deras talan. En del gick ut för att säga att de vägrade rösta.


Soldaterna hotade med att skjuta Nina Knutas hund. Hon gick då ut och skällde ut dem. -Detta är mitt hus, min mark, detta är Ukraina! Skjuter ni min hund, stryper jag er med mina bara händer. Då hade de moloket vandrat vidare.
Byn blev befriad och den ukrainska flaggan kunde hissas den 10 november. Innan ockupationsmakten lämnade så förstörde de elsystemet, minerade och förstörde vägarna till byn. De hälsade att de skulle skjuta sönder byn från andra sidan floden. Men byborna var oerhört tacksamma för att bli befriade, det finns hopp om att de kan få fortsätta leva i frihet.

Vi har sedan befrielsen jobbat intensivt med nödhjälp inför vintern. Det är viktigt att ta reda på vilka behov som finns. Vi försöker köpa in så mycket som möjligt inom Ukraina. Vi jobbar tillsammans med byborna så att rätt hjälp kommer fram. Byborna har inte kunna förbereda sig inför vintern. De har inte fått pensioner eller inkomster. Och det har inte heller varit möjligt att få tag i bränsle till kaminerna.

Arbetet med nödhjälpen är svårt och måste ständigt ändras. Vägarna är dåliga, broar bortsprängda och minerade. Terrorbombningarna pågår ständigt. Men det går att hitta vägar att hjälpa. Vi har skapat ett logistikcenter i närmaste storstaden Kryvyv Rih. Vi har hittills fått ner 54 ton träbriketter och 40 till är på gång. En större vattenpump till centralvattnet håller på att installeras. Vi får anpassa oss efter läget.
Kungaparet har engagerat sig och skänkt pengar så att vi kan laga vägar och installera en trygghetspunkt.


Elen här hemma är dyr och det svider i plånboken när vi tankar bilen. Matpriserna ökar. Men jag kan ta en varm dusch när jag vill. Jag har el, rinnande vatten och kan laga mat. Jag kan ringa och prata med mamma eller mina barn och fråga att de mår bra, -när jag vill. Och jag behöver inte ha dåligt samvete för det. Jag kan bidra till demokrati och frihet i Europa genom att med att vara tacksam för det jag har. I Gammalsvenskby är man tacksam för det man har.


Jag blir stärkt av att det finns en sådan enorm kraft i att vilja hjälpa. Vi får in många bidrag, stora som små. Från väldigt många människor. Och det är faktiskt så att alla små bidrag ger enormt mycket. De bildar en hel Dnipro! En flicka här på Gotland ville hjälpa. Hon var kanske 7 år. Hon ville hjälpa. Hon gick och pantade de burkar och flaskor som fanns hemma. Det blev 36 kronor. Hon insåg att det inte var mycket. Så hon uppmanade sina kompisar att göra samma sak. Och till slut hade hon samlat in över 7000 kr. Pengarna gick direkt till en liten flicka i Gammalsvenskby som var sjuk och behövde sin dagliga medicin.


Tack för ert engagemang, tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Insamling till byn

Rapport från Gammalsvenskby 5 januari

Det är 5 grader och sol i byn. Ryska armén fortsätter sina dagliga terrorbombningar med artillerield från andra sidan floden Dnipro.

Tack för alla bidrag som kommer in. Alla bidrag, stora som små blir en hel flod -Dnipro.

Föreningen Svenskbyborna har en hjälpsändning på väg till Byn, med förnödenheter som inte går eller är svårt att få tag på lokalt. Pannlampor, batterier, ljus, värmeljus, tändstickor, powerbanks, elverk, byggplast och vinterkläder.

Det är Sven Bjerlestam och Jan Ullberg som är chaufförer. De åker i två minibussar.

Vi planerar att lämna Sverige den 13/1, senaste inlämning den 11/1. Vi köper in en del men har också uppsamlingspunkter på Gotland och i Skåne.

Om ni vill skänka något SMS:a till Lars 0708-251110, Sven 076-8789175 eller Leif 076-3470090. Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

Olga och Nina har köpt in medicin

Många plusgrader i byn

Rapport från Gammalsvenskby 2 januari
Det är idag klart väder och varmt för årstiden med +12-14 grader. Skolan är inte igång, men i mellandagarna fick alla barnen i byn godis av kommunkontoret.


Ryska armén har beskjutit civila hus och en marknad i närmaste staden Berislav, med minst 5 skadade.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in! Stora som små bidrag är viktiga för byn.

Då det varit lite mindre beskjutningar senaste dygnet jobbar vårt team i byn med att installera en större vattenpump till centralvattnet. Och föreningen fortsätter arbetet med att så regelbundet som möjligt levererar träbriketter till byn, med hjälp av vårt team i Kryvyj Rih. Vi förbereder att få Kungahusets trygghetspunkt i byn på plats.

I mitten av januari planeras en resa från Sverige med varor som är en bristvara i Ukraina. Pannlampor, batterier mm.
I slutet av januari jobbar vi med en hjälpsändning från Sverige med kaminer, byggplast, träbriketter, mediciner mm tillsammans med hjälporgansationen Direct Ukraine.


Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby January 2
Today the weather is clear and warm for the season with +12-14 degrees. School is not in session, but in the middle days all the children in the village received sweets from the municipal office.

The Russian army has shelled civilian houses and a market in the nearest town of Berislav, injuring at least 5.
Thanks for all the contributions that keep coming in! Large and small contributions are important to the village.
Since there has been some minor shelling in the last 24 hours, our team in the village is working on installing a larger water pump for the central water supply.

And the association continues the work of delivering wood briquettes to the village as regularly as possible, with the help of our team in Kryvyi Rih.

We are preparing to get the Kungahuset security point in the village in place.
In mid-January, a trip from Sweden is planned with goods that are in short supply in Ukraine. Headlamps, batteries etc.
At the end of January, we are working on an aid shipment from Sweden with stoves, construction plastic, wood briquettes, medicines, etc. together with Direct Ukraine.

Together we are strong!

Godis delades ut till byns barn.

Många hus skadade i byn

30 december
Rapport från Gammalsvenskby
Det är milt väder med flera plusgrader. Den ryska terrorbombningen av Gammalsvenskby har varit intensiv de senaste dagarna, både dag och natt. 58 hus har skadats sedan befrielsen. Idag skadades Knutas lagerbyggnad. Inga personer verkar ha skadads det senaste dygnet.

Poliklinikens har varit i närmaste staden Berislav och köpt in en större mängd mediciner till byns invånare. Byborna tacka er så innerligt för att ni tänker på dem och är givmilda.
Byäldsten Mykola skickade en bild på den svenska flagga som Kungaparet lämnade som gåva vid sitt besök 2008. Han gömde undan den, innan han i maj blev tillfångatagen och torterad av ockupationsmakten.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. Alla bidrag stora som små bildar en hel Dnipro. Det är fantastiskt att känna den kraft ni ger med att hjälpa oss hjälpa. <3


Tillsammans är vi starka!


Slava Ukraini!

December 30
Report from Gammalsvenskby
The weather is mild with several plus degrees. The Russian terror bombing of Gammalsvenskby has been intense in recent days, both day and night. 58 houses have been damaged since the liberation. Today, Knuta’s warehouse building was damaged. No people seem to have been injured in the past 24 hours.

The polyclinic has been to the nearest town of Berislav and purchased a large quantity of medicines for the village’s residents. The villagers thank you so deeply for thinking of them and being generous.
Village elder Mykola sent a picture of the Swedish flag that the King and Queen left as a gift during their visit in 2008. He hid it away before he was captured and tortured by the occupation forces in May.
Thanks for all the contributions that keep coming in. All contributions big and small form a whole Dnipro. It’s amazing to feel the power you give in helping us help. <3
Together we are strong!

En raket slog ner i Nina Knutas lagerbyggnad i morse.
Byäldsen Mykola med den svesnka flaggan som Kungaparet skänkte 2008, vid sitt besök.
Olga och Nina var i Beryslav och köpte in medicin till byns poliklinik.

Kvinna svårt skadad, nödhjälp framme

28 december

Rapport från Gammalsvenskby.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Igår var det dimma.
Det senaste dygnet har det varit flera terrorbombningar och beskjutning av byn. En kvinna har skadats svårt och vårdas nu på sjukhus i Cherson.

Igår fick vi ner en hjälpsändning med 20 briketter. Vi överlämnade också en bil till kommunkontoret, som vi ordnat tillsammans med https://www.blagulabilen.se/. Den ska användas för transporter till byn. Vi har också finansierat mediciner till polikilniken.

Arbetet försvåras då byn ligger i frontzonen och att vägarna är mycket dåliga. Föreningen jobbar dock på och planerar för fullt för flera olika hjälpsändningar, då hjälpbehovet är stort. Vi har bland annat haft ett möte med Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 för att skicka en hjälpsändning till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav.

Tack för alla bidrag som fortsätter komma in.

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 28
Report from Gammalsvenskby.
The weather is mild with a couple of plus degrees. Yesterday it was foggy.
In the past 24 hours, there have been several terrorist bombings and shelling of the village. A woman has been seriously injured and is now being treated at a hospital in Kherson.
Yesterday we received a relief shipment with 20 briquettes. We also handed over a car to the municipal office, which we arranged together with https://www.blagulabilen.se/. It will be used for transport to the village. We have also financed medicines for the polikilniken.
The work is made more difficult as the village is in the front zone and the roads are very bad. However, the association is working on and fully planning for several different aid shipments, as the need for help is great. Among other things, we have had a meeting with Direct Ukraine https://www.facebook.com/Direct-Ukraine-113938547953959 to send a relief shipment to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav.
Thanks for all the contributions that keep coming in.
Together we are strong!

Kungaparet skänker stor gåva till Gammalsvenskby

26 december

Rapport från Gammalsvenskby.

Byborna önskar er alla en God Jul och tackar så mycket för all hjälp.
Det är milt väder med ett par plusgrader. Det har varit lugnt och stilla i två dagar. Igår fick föreningen ner nödhjälp med mer mediciner och träbriketter till byn.

H.M. Konungen pratade varmt om Gammalsvenskby i årets jultal. Kungaparet besökte Gammalsvenskby 2008 och har starka, fina minnen från besöket.
Kungaparet skänker också en julgåva till byborna. En större penninggåva för att reparera vägen in till byn, samt skapa en trygghetspunkt i byn. Den ska fungera som en värmestuga där det finns värme, fika och kommunikationsmöjligheter för byborna. Föreningen Svenskbyborna och Gammalsvenskby tackar allra ödmjukast för den fina gåvan. Den kommer göra stor skillnad för byborna.

Tillsammans är vi starka!


December 26
Report from Gammalsvenskby.
The villagers wish you all a Merry Christmas and thank you so much for all your help.
The weather is mild with a couple of plus degrees. It has been calm and quiet for two days. Yesterday, the association received emergency aid with more medicines and wood briquettes for the village.
H. M. The king spoke warmly of Gammalsvenskby in this year’s Christmas speech. The royal couple visited Gammalsvenskby in 2008 and have strong, fond memories of the visit.
The royal couple also give a Christmas present to the villagers. A larger monetary gift to repair the road into the village, as well as create a security point in the village. It will function as a heating cabin where there is heat, coffee and communication opportunities for the villagers. The association Svenskbyborna and Gammalsvenskby thank you most humbly for the fine gift. It will make a big difference for the villagers.


Together we are strong!

Kungapret av Sverige önskar en God Jul

24 december
Julrapport från Gammalsvenskby.

Föreningen Svenskbyborna önskar alla en God Jul!

Det är tyvärr ingen fridefull jul i Gammalsvenskby. De senaste dygnen har det tidvis vari hård ryska terrorbombningar. Flera hus i byn har förstörts. Men vad vi känner till verkar ingen ha skadats. Det är stora explosioner i Nova Kakhovka, på andra sidan floden.
Det finns inte el i byn och därmed är vattenförsörjningen fortfarande svår. Byborna kämpar på och hjälper varandra. Det är som tur är milt och plusgrader.

Men tack vare de pengar ni skänkt kan byborna få värme, tack vare de träbriketter som levererats. Vi fortsätter at intensivt jobba med att få en mer permanent vattenförsörjning och mer bränsle till kaminerna. Vi har de senaste dagarna också fått en del större bidrag från företag och andra organisationer. Lyssna gärna på kungens jultal

Tillsammans är vi starka! 🇸🇪🇺🇦

Slava Ukraini!

24 December
Christmas report from Gammalsvenskby.
The association Svenskbyborna wishes everyone a Merry Christmas!


Unfortunately, it is not a peaceful Christmas in Gammalsvenskby. In the last 24 hours, there have been heavy Russian terrorist bombings at times. Several houses in the village have been destroyed. But as far as we know, no one seems to have been hurt. There are big explosions in Nova Kakhovka, across the river.


There is no electricity in the village and thus the water supply is still difficult. The villagers struggle on and help each other. Fortunately, it is mild and plus degrees.
But thanks to the money you donated, the villagers can get heat, thanks to the wood briquettes delivered. We continue to work intensively on getting a more permanent water supply and more fuel for the stoves. In recent days, we have also received some larger contributions from companies and other organisations. Please listen to the King’s Christmas speech
Together we are strong!

De blågula färgerna i byn!
Lite värme på julafton

Rapport från Gammalsvenskby 10 december
Tack för alla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa! Alla insamlade pengar går direkt till byborna. Alla bidrag stora som små blir till en Dnipro.
Det är minusgrader och lite snö i Gammalsvenskby. Det finns fortfarande ingen el, vatten eller internet. Mobilnätet fungerar mycket dåligt. Det är därför svårt att hålla kontakt med nära och kära. Det har varit mindre beskjutningar de senaste dygnen.
Uppdatering. Fick just rapport att byn blir beskjuten nu i eftermiddag 10/12.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete med nödhjälp-. Vi har skapat en organisation i staden Kryvyv Rih, där hjälpen utgår ifrån. Det är mest effektivt att köpa in det som behövs lokalt. Vi planerar dock också hjälpsändningar från Sverige, med sådant som är bristvaror i Ukraina.

Vi har lyckats få ner den mest akuta nödhjälpen med mediciner, hygienartiklar och träbriketter. I nästa vecka kör vi ner en större hjälpsändning med 24 ton träbriketter, för att få värme i husen. Fler elverk är också på gång, för att bland annat kunna pumpa upp vatten. En starlink kommer att sättas upp i byn så byborna kan få stabilare kontakt med omvärlden.
Familjen som skadades av en mina när deras bil körde på en mina när de flydde från byn har nu skrivits ut från sjukhuset. Pappan behövde intensivvård, mamman bröt benet och ett av barnen fick splitterskador i ansiktet. De bor nu hos släktingar i Kyiv. Tack för de bidrag som kommit in till dem.
Föreningen sökte och fick bidrag beviljat av Visby stadsmission till de familjer från Gammalsvenskby som just nu bor på Gotland. Tack så mycket!
Tillsammans är vi starka!
Slava Ukraini!


Report from Gammalsvenskby 10 December
Thanks for all the contributions that enable us to continue helping! All money raised goes directly to the villagers. All contributions, big or small, go to a Dnipro.
It is freezing temperatures and a little snow in Gammalsvenskby. There is still no electricity, water or internet. The mobile network works very poorly. It is therefore difficult to keep in touch with loved ones. There has been less shelling in the last 24 hours.
We continue our intensive work with emergency aid. We have created an organization in the city of Kryvyv Rih, where the help starts. It is most efficient to buy what is needed locally. However, we are also planning aid shipments from Sweden, with items that are in short supply in Ukraine.

We have managed to bring down the most urgent emergency aid with medicines, hygiene items and wood briquettes. Next week, we will send down a larger relief shipment with 24 tons of wood briquettes, to get heat in the houses. More power plants are also in the works, to be able to pump up water, among other things. A starlink will be set up in the village so that the villagers can have more stable contact with the outside world.
The family who were injured by a mine when their car hit a mine while fleeing the village have now been discharged from hospital. The father needed intensive care, the mother broke her leg and one of the children suffered shrapnel injuries to the face. They now live with relatives in Kyiv. Thank you for the contributions that have come to them.
The association applied for and received a grant granted by the Visby city mission to the families from Gammalsvenskby who currently live on Gotland. Thanks so much!
Together we are strong!
Slave Ukraine!

Elena Knutas har fått byggplast för att reparera huset.